скиди

Тріщини, розломи, скиди, насуви

Поверхня земної кулі покрита тріщинами, що виникли при руйну­ванні крихких гірських порід тими колосальними силами, які створю­ються рухомими літосферними плитами. Якщо маса гірських порід по обидві сторони тріщини зміщена, то таку тріщину називають розломом. Деякі розломи активні й зараз. По цих розломах кожні кілька років від­буваються зсуви, що призводить до руйнування порід і змін рельєфу. При цьому виділяється величезна енергія і відбуваються землетруси.

Найвідоміший і найнебезпечніший за своєю активністю розлом — Сан-Андреас у Каліфорнії, що проходить прямо через Сан-Франциско. Найсильніші і найшвидші переміщення відбуваються під час руху блоків земної кори вздовж рубежу між ними. По краях літосферних плит утворюються трансформні розломи. Трансформні зсуви тривають вже 3—4 млрд років і місцями призвели до різких відмінностей у ландшафті по обидві сторо­ни розлому. Це можна бачити . . . . .