соціальна сфера

Соціальна сфера України

Галузева структура

Соціальний комплекс — це комплекс підприємств і установ, що обслуговують населення. До структури соціального комплексу входять

Соціальний комплекс

Галузі соціально-побутового призначення: житлово-комунальне господарство, готельне господарство, побутове обслуговування, торгівля, громадське харчування, громадський транспорт, зв’язок

Галузі соціально-культурного призначення: освіта, медицина, мистецтво, фізична культура, спорт, інформаційне обслуговування, туризм, забезпечення безпеки населення та правопорядку, страхування

Галузі, що виробляють предмети споживання: легка промисловість

Сфера послуг: розвиток і розміщення

Сфера послуг — комплекс закладів, установ і підприємств, діяльність яких спрямована на задоволення особистих матеріальних і духовних потреб населення з метою підвищення рівня його життя.

У наш час сфера послуг не задовольняє потреби населення: з’являються нові послуги, зникають старі. Новим видом є ділові послуги — інформація, реклама, консультація. Зростає рівень послуг, пов’язаних з освітою, відпочинком, туризмом, побутом.