технополіс

Технополіси

Технополіс являє собою більш велику в порівнянні з науковим, техно­логічним парком зону економічної активності, що складається з універ­ситетів, дослідницьких центрів, технопарку, інкубаторів бізнесу, проми­слових та інших підприємств, які здійснюють свою практичну діяльність, спираючись на результати наукових і технологічних досліджень, підтри­мують тісні зв'язки з аналогічними структурами на національному і між­народному рівні, є невід'ємною частиною системи міжнародного розпо­ділу праці і мають середовище проживання, цілеспрямовано сформова­не під учених, фахівців, висококваліфіковану робочу силу.