територіальний поділ

Економіко-географічний поділ України

Економічний район (ЕР) — це найбільший структурний елемент територіального поділу праці, який є частиною єдиного народногосподарського комплексу країни, відрізняється спеціалізацією виробництва і займає певну територію.

Територіальний поділ праці — концентрація виробництв, що визначає спеціалізацію окремих територій.

Спеціалізація району — сукупність виробництв, що досягли значного рівня концентрації у межах певного економічного району. Принципи економічного районування: економічний, національний, адміністративний.

На території України виділяють дев’ять економічних районів: Донецький, Придніпровський, Північно-Східний, Столичний, Центральний, Подільський, Північно-Західний, Карпатський та Причорноморський.

При складанні характеристики економічного району слід користуватися таким планом: