типи озер

Озера та їх типи

Озера — природні водоймища в заглибленнях суходолу (улоговинах), заповнені в межах озерної чаші (озерного ложа) різнорідною водною ма­сою. Для озер характерна відсутність безпосереднього зв'язку зі Світо­вим океаном. Озера займають бл. 2,1 млн км2 або майже 1,4 % площі суходолу. Це приблизно у 7 разів більше поверхні Каспійського моря — найбільшого озера світу (424 300 км2).

Розподілені озера нерівномірно. Особливо багато їх на півночі — в тундрі і в лісовій зоні. На півдні, в степу і в пустелі озера зустрічаються рідше. У числі найбільших і найбільш відомих: Великі озера (Верхнє озе­ро, Гурон, Мічіган, Ері та Онтаріо) — у Північній Америці, Вікторія і Танганьїка — в Африці, Ладозьке озеро і Онезьке озеро — у Європі, висихаюче Аральське море — в Азії.