Метеорологія та кліматологія

Використано матеріали навчального посібника "Метеорологія та кліматологія"  Проценко Г.Д.

а також

І. Г. СЕМЕНОВА РЕГІОНАЛЬНА СИНОПТИКА (конспект лекцій)

а також інші вільні джерела.


 

Режим опадів в різних районах України

Опади в різних районах України істотно розрізнюються по кількості,
характеру розподілу і річному ходу, інтенсивності, тривалість і т.д. На рівнинах
північного заходу країни опади випадають в надлишку. Ще більше опадів
спостерігається в передгір'ях і горах Карпат і Криму. На побережжі Чорного
моря випадає найменша кількість опадів. На рівнинах в літні місяці опадів
більше, ніж взимку, а на південному березі Криму найбільші місячні кількості
опадів доводяться на зиму. В Закарпатті багато опадів випадає весною.
Загальною закономірністю розподілу річних сум опадів по території
України є поступове зменшення їх із заходу і північного заходу на південний
схід і південь.
У західних областях .....

Вітровий режим України

У холодний період року розподіл напрямів вітру зумовлений наявністю
над Україною смуги підвищеного тиску, сформованою відрогами антициклонів
зі сходу (сибірський) і заходу (азорський). У південно-західних районах
переважають північні вітри протягом усього холодного періоду. У зв'язку з
поширенням гребеня сибірського антициклону практично на всю територію
України, взимку в західних і північних районах, в центрі спостерігаються вітри
південного і південно-західного напряму. Наявність поширеної депресії над
Чорним морем визначає північні і північно-східні вітри на Чорноморському
побережжі.
Весною в зв'язку із .....

Температурний режим України

На формування температурного режиму будь-якої території, в тому числі
і України, впливають три основних фактори: кількість променистої енергії
Сонця, що залежить від широти місця; циркуляційні особливості атмосферних
процесів; характер підстильної поверхні. Ці три фактори зумовлюють в
основному розподіл і річний хід температури повітря на Україні. Значення цих
факторів протягом року міняється, отже, комплексний вплив їх зумовлює зміну
характеру розподілу температури від сезону до сезону.
Розглянемо стисло зміну середньої температури повітря протягом року.
У зимовий період особливо великий вплив атмосферної циркуляції і
пов'язаної з нею адвекції повітря. Південно-західні райони України в зимовий
період часто знаходяться під впливом повітряних мас, що поступають з
Середземномор'я або півдня Чорного моря. Тут характерна .....

Особливості підстильної поверхні України

Площа території України складає біля 604 тис. кв. км.
Україна розташовується на південно-західній околиці Російської рівнини,
в межах якої розташовано декілька височин і низовин, що зумовлюють велику
неоднорідність земної поверхні. На заході країна обмежена Карпатськими
горами, на півдні – Кримськими.
Північну частину України займає Поліська низовина, висота якої
коливається від 130 м на північному сході до 220-250 м на південному заході і
півдні. На крайньому північному сході України розташовуються відроги
Середньоруської височини з максимальними висотами 200-240 м.
Південно-східні райони України займає Донецький кряж і Приазовська
піднесеність. Найвища точка Донецького кряжа – гора Могила-Мечетна,
висотою 369 м. Поверхня кряжа дуже нерівна, сильно розчленована балками і
долинами рік. Аналогічний рельєф має .....

Регіональна синоптика

Регіональна синоптика – наука, що вивчає синоптичні процеси і умови
погоди окремих регіонів ( латин. regionalis – обласний).
Регіональна синоптика вивчає особливості атмосферних процесів,
зумовлених впливом підстилаючої поверхні різного масштабу, форм і
властивостей, і конкретні їх вияви в певних географічних умовах з метою
вдосконалення регіональних і локальних прогнозів погоди.
Під впливом підстильної поверхні, особливо в гірських районах,
синоптичні процеси зазнають істотних просторово-часових змін. При цьому
вплив виявляється на атмосферні процеси різного  масштабу  –  від
великомасштабних (вплив континентів і океанів) до мезомасштабних (вплив
гір, фени і т.д.).
Надамо деякі визначення .....

Сторінки