дельта

Річки

Карпати, карпатська річечка, погода Рівне, прогноз погоди РівнеРічка — великий природний водоток, по якому надлишок води, що потрапляє на суходіл у вигляді дощу або снігу, повертається в океан. Річки є складовою частиною гідрологічного циклу (кругообігу води в природі), у якому вода постійно перерозподіляється на суходолі і в атмосфері.

Будь-яка річка має джерело і гирло, або дельту. Річки з притоками утворюють річкову систему, характер і розвиток якої зумовлені головним чином кліматом, рельєфом, геологічною будовою і розмірами басейну, тобто тієї прилеглої місцевості, звідки йде стік. Міжрічковими басейна­ми проходить межа — вододіл.

До найважливіших характеристик відносяться: водоносність, струк­тура стоку за джерелами живлення, тип водного режиму, довжина річки, площа водозбору, схил водної поверхні, ширина і глибина русла, швид­кість течії води, її температура, хімічний склад вод.

Всі річки земної кулі . . . . .