річка

Стан води у річках Устя та Горинь, що протікають на Рівненщині

Комплексна лабораторія спостережень за станом забруднення навколишнього природного середовища Рівненського обласного центру з гідромететорології проводить спостереження за станом поверхневих вод у річках Устя та Горинь. Проби відбираються щомісячно впродовж року.

За 9 місяців 2017 року стан води в річках змінювався в залежності від пори року. Наприклад, в річці Устя в жаркий літній період часто був неприємний запах, вода була мутно-зеленого кольору, були випадки мору риби у попередніх роках. Нажаль і на сьогодні стан річки лишається незадовільним. Але з похолоданням, стан води дещо поліпшується: підвищується вміст розчиненого кисню, дещо уповільнюються процеси гниття водоростей, зникає неприємний запах води. Сильна замуленість річки у межах міста, починаючи з озера Басів кут, невеликі глибини річки вздовж міста, скиди у річку зумовлюють ці всі негативні наслідки. У жаркий літній . . . . .

Річки

Карпати, карпатська річечка, погода Рівне, прогноз погоди РівнеРічка — великий природний водоток, по якому надлишок води, що потрапляє на суходіл у вигляді дощу або снігу, повертається в океан. Річки є складовою частиною гідрологічного циклу (кругообігу води в природі), у якому вода постійно перерозподіляється на суходолі і в атмосфері.

Будь-яка річка має джерело і гирло, або дельту. Річки з притоками утворюють річкову систему, характер і розвиток якої зумовлені головним чином кліматом, рельєфом, геологічною будовою і розмірами басейну, тобто тієї прилеглої місцевості, звідки йде стік. Міжрічковими басейна­ми проходить межа — вододіл.

До найважливіших характеристик відносяться: водоносність, струк­тура стоку за джерелами живлення, тип водного режиму, довжина річки, площа водозбору, схил водної поверхні, ширина і глибина русла, швид­кість течії води, її температура, хімічний склад вод.

Всі річки земної кулі . . . . .