Грінвицький мередіан

Лінія зміни дати

При перетині кордону часового поясу ми переводимо час на 1 год. На Землі також існує умовна межа, при перетині якої календарна дата змі нюється на одну добу. Ця межа називається Лінією зміни дати і прохо дить у Тихому океані по 180-му меридіану. Щоб зрозуміти, навіщопотрі бна така лінія, розглянемо такий приклад. Нехай на Гринвіцькому мери­діані в даний момент буде 03—00, 10 червня. Тоді на 165° сх. д. за місце вим часом буде на і 1 год пізніше, тобто 14—00, 10 червня. На 165° зах. д. місцевий час буде відставати на 11 год у порівнянні з гринвіцьким, і, отже, там буде ще тільки 16—00 попереднього дня, тобто 9 червня. На 180-му меридіані буде 15—00 — 10 червня або 9 червня в залежності від того, який це меридіан — західноїчи східної довготи. Щоб вийти зтакого ускладнення, для часового поясу . . . . .