календар

Календар

Календар (від лат. calendarium, букв. — боргова книжка; у Стародав ньому Римі боржники сплачували проценти в день календ — перший день місяця) — система обчислення великих проміжків часу, заснована на періодичності видимих рухів небесних тіл. Найбільш поширеним є сонячний календар, в основу якого покладено сонячний (тропічний) рік. Сучасний календар називається григоріанським (новий стиль), він був уведений папою Григорієм XIII у 1582 р. і замінив юліанський календар (старий стиль), який застосовувався з 45 р. до н. е. В юліанському кален дарі середня тривалість року в інтервалі 4 років дорівнювала 365,25 діб, що на 11 хв 14 с довше тропічного року. Довжина року в григоріанському календарі . . . . .