морське середовище

Забруднення морського середовища

Радіоактивне випромінювання води в океані у 180 разів менше від випромінювання, яке діє на все живе на гранітних скелях, і у 46 разів менше від випромінювання з осадочних порід суходолу. Тому тварини, що населяють океан, звикли до дуже слабкого опромінення.

Підвищення його може мати для них важкі безповоротні наслідки. За даними вчених, з ікри риби, яка зазнавала штучного радіоактивного опро­мінення, розвивалися потворні нежиттєздатні мальки. Вивчаючи усі види руху і перемішування води в глибинах океану, вчені прийшли до висно­вку, що поновлення придонних вод океану відбувається протягом 200— 300 років. Радіоактивними речовинами заражені водорості і донні органі­зми в Ірландському морі і в деяких районах поблизу берегів Північної Америки.