населення України

Сучасні демографічні процеси в Україні

Для характеристики соціально-економічного розвитку країни надзвичай-
но важливі знання про кількість її населення, його розміщення. Ці питання
вивчає наука демографія.
Загальна кількість населення в Україні у 2004 році становила близько
47,4 млн осіб. За цим показником Україна посідає п’яте місце в Європі (після
Німеччини, Великої Британії, Франції та Італії). Проте наша країна посту-
пається багатьом європейським країнам за темпами приросту населення.
Розрізняють природний і механічний приріст. Природний приріст насе-
лення — різниця між кількістю людей, які народились (народжуваністю),
і тими, що померли (смертністю), на 1000 жителів. Механічний приріст — це
збільшення або зменшення кількості населення за рахунок міграції (пере-
міщення).

Населення України

Населення - сукупність людей, що проживають на земній кулі в цілому або в межах якоїсь її частини (континенту, країни, міста); людська популяція, яка відновлюється у процесі зміни поколінь внаслідок народжень та смертей.

Населення України — люди, які є її громадянами, носіями державного суверенітету.

Періоди, на які припадає зменшення населення України:

1914–1918 рр. — Перша світова війна;

1918–1922 рр. — громадянська війна;

1932–1933 рр. — штучний голод;

1937 р. — політичні репресії;

1941–1945 рр. — Друга світова війна;

1960–1970 рр. — виїзд населення на новобудови колишнього СРСР;