розподіл праці

Міжнародний географічний розподіл праці

Міжнародний географічний розподіл праці (МГРП) — основне понят­тя економічної географії. Воно виражається в спеціалізації окремих країн на виробництві певних видів продукції і послуг і в подальшому обміні ними. Для формування МГРП необхідна наявність трьох чинників: по-перше, існування країни-виробника, яка має переваги в розвитку даної галузі перед іншими країнами; по-друге, існування поза країною-виробником країн, де є попит на її продукцію за більш високими цінами; по-третє, транспортні витрати повинні бути меншими від різниці між ціною виробництва і ціною продажу.

Розподіл праці

Розподіл праці — диференціація, спеціалізація трудової діяльності, співіснування різних її видів. Суспільний розподіл праці — диференціа­ція в суспільстві різних соціальних функцій, що виконуються певними групами людей, і виділення в зв'язку з цим різних сфер суспільства (про­мисловість, сільське господарство, наука, мистецтво, армія).

Технічний розподіл праці — розчленування праці на ряд окремих функцій, опера­цій у межах підприємства, організації. Суспільний і технічний розподіл праці знаходить вираження в професійному розподілі праці. Спеціаліза­цію виробництва в межах країни і між країнами називають територіаль­ним і міжнародним розподілом праці. Спочатку він був статевим і віко­вим.