сейсмічна балльність

Підтоплення

Процес підтоплення — яскравий приклад реакції природного середо­вища на дію антропогенних чинників. Уперше він привернув до себе увагу при створенні водосховищ, коли рівень ґрунтових вод по їхніх бе­регах став швидко підійматися. У наш час під підтопленням розуміють будь-яке підвищення рівня ґрунтових вод до критичних величин (менше 1—2 метрів від поверхні землі). Підтоплення територій вельми негативно впливає на природне середовище. Масиви гірських порід зволожуються і заболочуються. Активізуються обвали, карст і інші несприятливі проце­си. У лесових глинистих грунтах виникають осідання, у глинах — набу­хання. Осідання в лесових ґрунтах призводить до різкого нерівномірного осідання споруд, а набухання в глинах — до нерівномірного підйому будівель і споруд. У результаті споруди деформуються, нерідко до повної непридатності до експлуатації. Це погіршує екологічну ситуацію в жит­лових і виробничих приміщеннях, що знижує продуктивність праці і на­віть може викликати травми і хвороби у людей.