Спеціалізовані прогнози погоди

Вплив несприятливих явищ погоди на різні галузі економіки та населення

Розвиток галузей економіки, проектування та будівництво міст, народногосподарських і житлових об’єктів, шляхів сполучення, ліній зв’язку і електропередач, аеродромів, курортів, зон відпочинку і туризму вимагають цілеспрямованого врахування погодних і кліматичних ресурсів. Практично не має такої галузі економіки, яка б прямо або посередньо, постійно або частково не зазнавала впливу гідрометеорологічних факторів, хоча ступінь такого впливу різна. Все залежить від рівня організації виробництва конкретного об’єкта, який піддається впливу погодних умов, і засобів, доступних споживачу для протидії їм.

Гідрометеорологічне забезпечення економіки сприяє найбільш вигідному застосуванню метеорологічних відомостей при вирішенні виробничих задач і прийнятті захисних засобів при виникненні несприятливих явищ погоди.

Навчальне видання  
Івус Галина Петрівна  
СПЕЦІАЛІЗОВАНІ ПРОГНОЗИ ПОГОДИ
Одеський державний екологічний університет

 

Зв'язок

Безперебійна робота засобів зв’язку, які застосовуються у всіх галузях економіки, особливо збереження дротових повітряних ліній, в значній мірі залежить від умов погоди (в основному від метеорологічних).

Ожеледні та паморозеві відкладення порушують нормальну роботу ліній зв’язку та електромережі, призводять до затухання струму високої частоти, які при відкладеннях більше 5 мм частіш за все не проходять, і чутність припиняється. Явища, які супроводжують ожеледь та паморозь: дощ, мряка, густий туман – викликають витік струму в землю і також знижують чутність, часом до повного припинення. Відкладення твердих опадів на дротах зв’язку погіршують чутність і, крім того, створюють умови перевантаження на дротах, що може супроводжуватися обривом дротів і поломкою опор. При низьких температурах повітря (-30 °С і нижче)  дроти скорочуються та обриваються, а при сильному вітрі може відбутися .....

Транспорт

Залізничний транспорт (ЗТ) є одним із головних видів сполучення і перевезення вантажів в Україні, має свою специфіку роботи, з чим і пов’язані особливості впливу на нього умов погоди. Залізничні колії розміщені під відкритим небом, тому несприятливі умови погоди здійснюють вплив не лише на колії і споруди, але і на рухомий склад, а НЯ і СГЯ ставлять під загрозу безпеку руху.

Найбільш складні умови роботи ЗТ спостерігаються у зимовий період, коли особливу небезпеку становить хуртовина, яка супроводжується снігопадом і сильним вітром, спричинює замети колій і ускладнює переведення стрілок, а на боротьбу із сніговими заметами витрачаються величезні кошти.

Робота залізничного транспорту .....

Житлово-комунальне господарство

Житлово-комунальне господарство (ЖКГ) – складна структура, яка являє собою сукупність підприємств і служб, що обслуговують населення міст і населених пунктів, – підпорядковує собі:

  • енергетичні підприємства (електричні, газові, теплофікаційні розподільчі мережі, ТЕЦ, опалювальні котельні тощо);
  • санітарно-технічні системи водозабезпечення і каналізації з очисними спорудами і мережами;
  • транспорт (громадський пасажирський транспорт, водний транспорт місцевого значення);
  • школи, лікарні, житловий фонд;
  • шляхи, мости, зелені насадження, зони відпочинку населення;
  • ремонтно-будівельні організації та організації, які забезпечують експлуатацію ЖКГ.

Кожне з цих підприємств має чітко визначений діапазон функцій і несе відповідальність за вирішення конкретних проблем в загальній системі життєзабезпечення населення. Немаловажне значення для нормального функціонування всієї системи ЖКГ мають погодні і кліматичні умови. .....

Будівництво

Основним завданням галузі є будівництво промислових, комунальних і житлових об’єктів. Проте в останні роки зростає кількість аварій на виробничих об’єктах, що в деякій мірі пов’язано з прорахунками при їх проектуванні та порушеннях при експлуатації через недостатнє врахування зовнішніх факторів, у тому числі погодно-кліматичних, хоча будівництво, як галузь економіки, знаходиться у тісній залежності від погодних умов. Важливу роль тут відіграє багаторічна кліматична та гідрологічна інформація, яка широко використовується для розв’язання практичних задач, розробки перспективних планів та дозволяє економити витрати на проектно-кошторисні роботи і оптимізацію параметрів об’єктів, що будуються. Кліматичні характеристики у будівництві дозволяють вибрати розміри захисних конструкцій будівель, які проектуються, і розрахувати їх тепловитрати, визначити ожеледно-паморозеві  навантаження на висотні споруди, які проектуються, і ЛЕП та виповнити інші інженерні розрахунки. Наприклад, на основі міжрічної мінливості тепла визначаються резерви палива для ТЕЦ. При проектуванні ретельно враховуються вплив вітру, як регулятор температурно-вологісного режиму і фактору зовнішніх навантажень на об’єкт, що будується, в першу чергу, на висотні споруди. Великі швидкості вітру становлять небезпеку для маячних опор, високих димових труб, стін споруд, якщо дані швидкісного напору не враховані при проектуванні. У результаті заниження розрахункових вітрових, снігових і ожеледно-паморозевих  навантажень порівняно з фактичними, виникають аварії, а інколи і повністю руйнуються споруди......

Паливно-енергетичний комплекс

Паливно-енергетичний комплекс (ПЕК) забезпечує отримання, перетворення і використання різних видів енергії та енергетичних ресурсів і включає в себе електроенергетику (електричні системи, мережі теплозабезпечення),  добування і транспортування всіх видів енергетичної сировини (нафта, газ, торф), а також систему ядерної енергетики.

Вплив гідрометеорологічних і кліматичних факторів на енергетику здійснюється шляхом зміни умов виробництва енергії, експлуатації та утримання енергетичних систем, а також коливання попиту на енергію зі сторони споживачів. Успішне функціонування та розвиток енергетики можливе лише за умови врахування гідрометеорологічних умов, що дозволяють підприємствам ПЕК:

                - покращити регулювання тепло- та електроенергії;

- завчасно ввести у дію агрегати у зв’язку з очікуваним зростанням навантаження;

                - корегувати плани по виробництву тепло- та електроенергії;

                - планувати об’єм постачання газу та мазуту;

- перерозподілити   навантаження   в   енергосистемі   між гідроелектростанціями (ГЕС) та теплоелектростанціями (ТЕС);

- вибрати розрахункові величини, які забезпечують необхідне поєднання надійності та економічності споруд, що проектуються і будуються, і систем теплозабезпечення.

Електроенергетична система складається .....

Сторінки