Спеціалізовані прогнози погоди

Вплив несприятливих явищ погоди на різні галузі економіки та населення

Розвиток галузей економіки, проектування та будівництво міст, народногосподарських і житлових об’єктів, шляхів сполучення, ліній зв’язку і електропередач, аеродромів, курортів, зон відпочинку і туризму вимагають цілеспрямованого врахування погодних і кліматичних ресурсів. Практично не має такої галузі економіки, яка б прямо або посередньо, постійно або частково не зазнавала впливу гідрометеорологічних факторів, хоча ступінь такого впливу різна. Все залежить від рівня організації виробництва конкретного об’єкта, який піддається впливу погодних умов, і засобів, доступних споживачу для протидії їм.

Гідрометеорологічне забезпечення економіки сприяє найбільш вигідному застосуванню метеорологічних відомостей при вирішенні виробничих задач і прийнятті захисних засобів при виникненні несприятливих явищ погоди.

Навчальне видання  
Івус Галина Петрівна  
СПЕЦІАЛІЗОВАНІ ПРОГНОЗИ ПОГОДИ
Одеський державний екологічний університет

 

Житлово-комунальне господарство

Житлово-комунальне господарство (ЖКГ) – складна структура, яка являє собою сукупність підприємств і служб, що обслуговують населення міст і населених пунктів, – підпорядковує собі:

  • енергетичні підприємства (електричні, газові, теплофікаційні розподільчі мережі, ТЕЦ, опалювальні котельні тощо);
  • санітарно-технічні системи водозабезпечення і каналізації з очисними спорудами і мережами;
  • транспорт (громадський пасажирський транспорт, водний транспорт місцевого значення);
  • школи, лікарні, житловий фонд;
  • шляхи, мости, зелені насадження, зони відпочинку населення;
  • ремонтно-будівельні організації та організації, які забезпечують експлуатацію ЖКГ.

Кожне з цих підприємств має чітко визначений діапазон функцій і несе відповідальність за вирішення конкретних проблем в загальній системі життєзабезпечення населення. Немаловажне значення для нормального функціонування всієї системи ЖКГ мають погодні і кліматичні умови. .....

Будівництво

Основним завданням галузі є будівництво промислових, комунальних і житлових об’єктів. Проте в останні роки зростає кількість аварій на виробничих об’єктах, що в деякій мірі пов’язано з прорахунками при їх проектуванні та порушеннях при експлуатації через недостатнє врахування зовнішніх факторів, у тому числі погодно-кліматичних, хоча будівництво, як галузь економіки, знаходиться у тісній залежності від погодних умов. Важливу роль тут відіграє багаторічна кліматична та гідрологічна інформація, яка широко використовується для розв’язання практичних задач, розробки перспективних планів та дозволяє економити витрати на проектно-кошторисні роботи і оптимізацію параметрів об’єктів, що будуються. Кліматичні характеристики у будівництві дозволяють вибрати розміри захисних конструкцій будівель, які проектуються, і розрахувати їх тепловитрати, визначити ожеледно-паморозеві  навантаження на висотні споруди, які проектуються, і ЛЕП та виповнити інші інженерні розрахунки. Наприклад, на основі міжрічної мінливості тепла визначаються резерви палива для ТЕЦ. При проектуванні ретельно враховуються вплив вітру, як регулятор температурно-вологісного режиму і фактору зовнішніх навантажень на об’єкт, що будується, в першу чергу, на висотні споруди. Великі швидкості вітру становлять небезпеку для маячних опор, високих димових труб, стін споруд, якщо дані швидкісного напору не враховані при проектуванні. У результаті заниження розрахункових вітрових, снігових і ожеледно-паморозевих  навантажень порівняно з фактичними, виникають аварії, а інколи і повністю руйнуються споруди......

Паливно-енергетичний комплекс

Паливно-енергетичний комплекс (ПЕК) забезпечує отримання, перетворення і використання різних видів енергії та енергетичних ресурсів і включає в себе електроенергетику (електричні системи, мережі теплозабезпечення),  добування і транспортування всіх видів енергетичної сировини (нафта, газ, торф), а також систему ядерної енергетики.

Вплив гідрометеорологічних і кліматичних факторів на енергетику здійснюється шляхом зміни умов виробництва енергії, експлуатації та утримання енергетичних систем, а також коливання попиту на енергію зі сторони споживачів. Успішне функціонування та розвиток енергетики можливе лише за умови врахування гідрометеорологічних умов, що дозволяють підприємствам ПЕК:

                - покращити регулювання тепло- та електроенергії;

- завчасно ввести у дію агрегати у зв’язку з очікуваним зростанням навантаження;

                - корегувати плани по виробництву тепло- та електроенергії;

                - планувати об’єм постачання газу та мазуту;

- перерозподілити   навантаження   в   енергосистемі   між гідроелектростанціями (ГЕС) та теплоелектростанціями (ТЕС);

- вибрати розрахункові величини, які забезпечують необхідне поєднання надійності та економічності споруд, що проектуються і будуються, і систем теплозабезпечення.

Електроенергетична система складається .....

Сторінки