Адміністративний устрій України

Використано матеріали:

Навчальне видання
ДОВГАНЬ Галина Дмитрівна
ГЕОГРАФІЯ УКРАЇНИ
9 клас
Довідник для передекзаменаційної підготовки

 

Миколаївська область

Миколаївська областьМиколаївська область
Розташована на півдні України, у ба-
сейні нижньої течії Південного Бугу. На
півдні виходить до Чорного моря. Площа
24,6 тис. км 2 .
Більшу частину займає Причорно-
морська низовина, на півночі заходять
відроги Придніпровської і Подільської
височин. Височинна частина дуже роз-
членована річковими долинами, ярами
і балками, на Причорноморській низовині трапляються неглибокі замкнуті
зниження (поди).

Одеська область

Одеська областьОдеська область
Розташована на південному заході
України. На півдні омивається водами
Чорного моря. Площа 33,3 тис. км 2 .
Більшу частину займає Причорно-
морська низовина, на півночі заходять
відроги Придніпровської і Подільської
височин, на південному заході — Цен-
тральномолдовської рівнини. На узбереж-
жі Чорного моря — коси, лимани.

Полтавська область

Полтавська областьПолтавська область
Розташована в центральній частині Лі-
вобережної України. Площа 28,8 тис. км 2 .
Територія області займає Придніпров-
ську низовину. Поверхня рівнинна, має
нахил на південний захід. Розвинута
яружно-балкова мережа.
Із корисних копалин найважливіше
значення мають газ і нафта (Глинсько-
Розбишівське, Радченківське, Сагай-
дацьке та інші родовища) і залізна руда
(Криворізький залізорудний район). 

Рівненська область

Рівненська областьРівненська область
Розташована на північному заході
України. Площа 20,1 тис. км 2 .
Північна частина лежить у межах По-
ліської низовини. Південну частину займає
Волинська височина, яка являє собою під-
вищену хвилясту лесову рівнину, розчлено-
вану річками. З південного заходу в область
заходить рівнина Малого Полісся. На тери-
торії області поширені карстові явища.

Сумська область

Сумська областьСумська область
Розташована в північно-східній части-
ні України. Площа 23,8 тис. км 2 .
У східну і північно-східну частину
області заходять відроги Середньорусь-
кої височини, решта території лежить
у межах Придніпровської низовини.
Поверхня має загальний нахил на пів-
денний захід.
Найбільше значення мають горючі корисні копалини: нафта і природний
газ, торф, невеликі поклади бурого вугілля. З будівельних матеріалів — гли-
ни, пісок, крейда, кам’яна сіль.
Клімат помірно континентальний. Зима прохолодна, літо жарке. Серед-
ня температура повітря в січні –7,3…–8,0 °C, в липні +18,6…+19,8 °C. Опадів
510—588 мм на рік, більше їх влітку.

Тернопільська область

Тернопільська областьТернопільська область

Розташована у західній частині краї-
ни, на Поділлі. Площа 13,8 тис. км 2 .
Територія лежить у межах Поділь-
ської височини, яка знижується на пів-
день і південний схід і має хвилясту
поверхню, розчленовану каньйоноподіб-
ними долинами лівих приток Дністра,
балками і ярами. Найвищими части-
нами височин є на півдні Кременецькі
гори, на південному сході вапнякове пасмо Товтр і на південному заході
горбисте пасмо Опілля. Поширені карстові форми рельєфу (відомо понад
60 печер).

Харківська область

Харківська областьХарківська область
Розташована в північно-східній части-
ні України. Площа 31,4 тис. км 2 .
Велика частина території лежить
у межах Придніпровської низовини. На
півночі на територію області заходять
відроги Середньоруської височини, а на
південному сході — Донецької височини.
Область багата на природний газ.
Є родовища нафти, кам’яного і бурого
вугілля, значні запаси кам’яної солі, фосфоритів, охри, вогнетривких глин,
піску, крейди, джерела мінеральних вод.

Сторінки