сільське господарство

Сільське господарство

Сільське  господарство —  провідна  галузь  матеріального  виробництва,  яка 
займається  вирощуванням  рослин  і  розведенням  домашніх  тварин  з метою  за-безпечення  населення  продуктами  харчування  і  промисловості —  сировиною.
Україна  характеризується  високим  ступенем  освоєння  земельного  фон-ду;  на  сільськогосподарські  угіддя  припадає  42,4  млн  га,  або  70,3 %  його 
площі.  Характерною  рисою  структури  сільськогосподарських  угідь  України 
є загальна  висока  питома  вага  розораних  земель  (81 %),  а  в  Кіровоградській, 
Вінницькій  і  Тернопільській  областях  він  складає  близько  90 %.

Сільське господарство та харчова промисловість України

Галузева структура і принципи розміщення

Агропромисловий комплекс (АПК) — комплекс галузей господарства, які займаються виробництвом, переробкою, зберіганням та збутом сільськогосподарської продукції.

Структура АПК України

І виробництво машин, устаткування, добрив, отрутохімікатів, комбікорму тощо;

іі сільське господарство (рослинництво, тваринництво);

ііі заготівля, переробка, реалізація продукції (легка та харчова промисловість, громадське харчування, торгівля, наука, підготовка кадрів).

Об’єднання сільськогосподарських і промислових підприємств на певній території — територіальні АПК, які бувають елементарними, спеціалізованими, інтегральними.